Proiect inițiat și realizat de RNP Romsilva - Direcția Silvică Covasna în parteneriat cu CovAlpin

Obictivele și rolul pădurii 

Obiectivele economice se referă în principal la produsele de natură materială pe care le oferă pădurea, fiind vizate în primul rând  produsele lemnoase: obținerea de masa lemnoasa de calitate ridicată – lemn pentru furnire, lemn de rezonanță, lemn pentru cherestea, precum și lemn pentru industria celulozei și hârtiei, industria energetică, lemn pentru plăci aglomerate și fibrolemnoase, lemn de foc, ș.a. În afară de lemn, din fauna și flora spontană a pădurilor, se mai recoltează și alte produse – produse nelemnoase (accesorii): vânat, numeroase resurse cu caracter sanogen (plante medicinale, fructe de pădure, ciuperci comestibile, nectar și polen al florilor), rășină, etc. Tot în categoria obiectivelor economice se includ și unele efecte de protecție a pădurilor, cum ar fi efectele de protectie a surselor de apă, a lacurilor de acumulare amenajate în scopuri energetice, a căilor de comunicație, a construcțiilor hidrotehnice, a terenurilor agricole, a obiectivelor speciale, ș.a.  

Obiectivele ecologice – urmăresc menținerea echilibrului natural, conservarea și ameliorarea biodiversității în ecosistemele forestiere și se referă la:

  • Protectia apelor: menținerea unui debit echilibrat și cu turbiditate minimă, pentru pâraiele din zona ce alimentează lacurile de  acumulare, asigurarea unui circuit echilibrat al apei în natură.
  • Protectia terenurilor și solurilor: conservarea și ameliorarea fertilitatii solurilor, împiedicarea eroziunilor și asigurarea stabilitatii versantilor, în cazul terenurilor cu înclinare mare, grohotișuri și stâncării, terenuri situate pe nisipuri, pietrișuri, substrate de fliș.
  • Conservarea ecosistemelor forestiere, pentru rolul climatic și antierozional deosebitperdele forestiere, protecția împotriva poluării, 
  • Păduri de interes social: păduri amenajate în scop recreativ, păduri situate în jurul localităților și în intravilan, stațiunilor balneoclimaterice
  • Păduri de interes științific, de ocrotire a ecosistemelor cu elemente naturale deosebite (rezervații naturale, monumente ale naturii, rezervații seminologice, păduri virgine și cvasivirgine, situri comunitare, ș.a.);
  • Păduri cu funcții speciale pentru conservarea și ocrotirea biodiversității (parcuri naționale și naturale, rezervații ale biosferei, situri naturale ale patrimoniului UNESCO).

 

 

Obiective sociale:

  • Pădurea asigură pentru o populație numeroasă lemnul de foc, pentru gătit și încălzirea locuințelor;
  • Sectorul forestier (silvicultura și exploatarea pădurilor și întreprinderile cu profil forestier) asigură un număr important de locuri de muncă; 

           În condițiile creșterii artificializării mediului de viață prin informatizare, dezvoltarea agriculturii industrializate și a urbanizării excesive, pădurea satisface necesitățile recreațional – estetice și sanogene ale locuitorilor, aduce un aport deosebit în a proteja aerul, apele, solul, clima, munții, flora, fauna, menține echilibrul în natură, înfrumusețează peisajul, toate acestea conducând la ameliorarea și păstrarea unei valori fundamentale – sănătatea omului (pădurea purifică atmosfera; fixează carbonul vătămător animalelor și omului și redă oxigenul trebuitor respirației lor (Statescu, 1884); condițiile igienice ale masivelor mari împădurite sunt mult mai favorabile decât acelea ale orașelor, mai cu seama centrelor industriale. Aerul de pădure este mai curat, mai sănătos, deoarece fumul și praful lipsesc, gaze vătămătoare nu se găsesc, iar agenții patogeni sunt relativ puțin reprezentați (Dracea, 1920; xxx, 1950).

Realizarea obiectivelor prezentate se obține prin gestionarea durabilă a pădurilor (gestionarea și utilizarea pădurilor și a terenurilor forestiere într-un mod și într-un ritm care le menține biodiversitatea, productivitatea, capacitatea de regenerare, vitalitatea și potențialul de a îndeplini, în prezent și în viitor, funcții relevante ecologice, economice și sociale la nivel local, național și global) și se reflectă în creșterea nivelului de trai și a calității vieții.

Vezi și celălalte panouri

Ursul (ursus arctos)
Este un animal deosebit de puternic, aparținând familiei Urside, are un corp de până la 2,5 m lungime, o înălțime la greabăn de până la 1,5 m și o greutate...
Citește mai multe
Lupul (Canis lupus)
Lupul are un corp suplu, ce poate avea o lungime de până la 1,5 m, la care se adaugă o coadă de aproximativ 0,8 m. Masa este variabilă, de obicei...
Citește mai multe
Cerbul (Cervus elaphus)
Cerbul, specie ce are denumiea științifică de Cervus elaphus, face parte din familie Cervidae și este un mamifer erbivor, ce se include în categoria rumegătoarelor...
Citește mai multe
Fagul (Fagus sylvatica)
Acesta este un arbore de mărimea I, capabil de a ajunge la înălțimi de 40 m și 2 m diametrul trunchiului, deși de obicei el are 25–35 m înălțime și diametrul...
Citește mai multe
Molidul (Picea abies)
Specie indigenă de talia I, molidul poate ajunge frecvent 30-40 m înălţime, excepţional 60 m, şi până...
Citește mai multe
Bradul (Abies alba)
Specie indigenă, de talia I sau a II-a, bradul atingând frecvent 40 m în înălţime şi 1 m diametru. În literatură sunt semnalate exemplare de brad de pe muntele...
Citește mai multe
Fructele de pădure
Fructele de pădure apar spontan în flora locală fiind deosebit de apreciate pentru calitățile lor nutritive.
Citește mai multe
Tăieri și tratamente silviculturale
Metodologiile privind exploatarea si regenerarea arboretelor sunt cunoscute sub denumirea de tratamente silviculturale. De la regenerare...
Citește mai multe
Obiectivele și rolul pădurii
Obiectivele economice se referă în principal la produsele de natură materială pe care le oferă pădurea, fiind vizate...
Citește mai multe
Previous slide
Next slide