Regulament vizitare trasee Romsilva

Reguli de acces și vizitare a traseelor educative / tematice ROMSILVA

Prezentul regulament stabilește normele de conduită și normele de siguranță aplicabile vizitatorilor traseelor educative ROMSILVA.

Parcurgerea traseelor educative ROMSILVA se face pe proprie răspundere citind și înțelegând prezentul regulament. Cadrul didactic și însoțitorul de grup are obligația de a se asigura că elevul și/sau minorul respectă normele de conduită și de siguranță.

Accesul și vizitarea traseelor educative ROMSILVA se face numai cu respectarea regulilor de vizitare a traseului, potrivit prezentului Regulament.

Accesul și vizitarea traseelor educative ROMSILVA în perioada februarie-iunie, perioadă aferentă desfășurării programelor naționale ”Școala Altfel” și ”Săptămâna Verde” se va face numai pe bază de programare prealabilă,  însoțiți de cadre didactice și în baza biletului de vizitare acolo unde acesta se percepe.

În funcție de condițiile meteo și practicabilitatea traseului, administratorul traseului educativ poate restricționa accesul pe traseu chiar și în cazul grupurilor care aveau deja o vizită programată, având în vedere siguranța vizitatorilor.

Accesul grupurilor de elevi și / sau minori este permis numai cu însoțitori, respectiv cadrele didactice sau tutori legali.

 

Nu vă abateți de la traseul marcat! Vizitarea traseelor educative ROMSILVA este permisă numai în zona marcată și delimitată a traseului. Abaterea de la traseele educative (părăsirea traseelor) ROMSILVA marcate nu este permisă, cu excepția personalului silvic în exercitarea atribuțiunilor de serviciu, patrulării persoanelor autorizate de ROMSILVA, cu delegații eliberate de către administratorul traseului și membrii serviciilor publice Salvamont în acțiuni de patrulare, salvare sau antrenamente.

Se interzice tăierea, ruperea sau scoaterea din rădăcini a arborilor, puieților sau lăstarilor, precum şi însușirea celor rupți sau doborâți de fenomene naturale sau de către alte persoane în scopul construirii de adăposturi, amenajări, etc.

Animalele sălbatice (mamifere, păsări, reptile, insecte etc) nu se hrănesc și nu se deranjează din mediul lor natural;

Se interzice perturbarea liniștii naturii!

Dacă sunteți însoțiți de animale de companie, în special câini, pisici, asigurați-vă că nu sunt lăsate libere! (atât pentru siguranța acestora, cât și pentru siguranța animalelor sălbatice)

Este interzis accesul cu mijloace motorizate pe traseele turistice (excepție fac sectoarele care se suprapun cu drumurile publice).

Mijloacele fonice au obligativitatea de a respecta nivelul fonic legal admis conform legislației în vigoare.

Este strict interzisă distrugerea sau degradarea panourilor informative şi a indicatoarelor, precum şi a plăcilor, stâlpilor sau a semnelor de marcaj de pe traseele educative / tematice ROMSILVA.

Este interzisă degradarea băncilor, coșurilor de gunoi sau a oricăror altor construcţii sau amenajări de pe teritoriul traseelor educative ROMSILVA.

 

Aprinderea focurilor pe traseele educative ROMSILVA se reglementează astfel:

  1. a) aprinderea focurilor în pădure este interzisă pe tot parcursul traseului educativ. Utilizarea grătarelor nu este permisă. Se vor respecta normele de prevenire şi stingere a incendiilor;
  2. b) se interzice tăierea, ruperea sau scoaterea din rădăcini a arborilor, precum şi folosirea celor doborâți sau rupți de fenomene naturale, a tufișurilor pentru foc.

Regimul deșeurilor pe traseele educative ROMSILVA, se reglementează astfel:

  1. a) este interzisă abandonarea şi/sau incinerarea deșeurilor de orice fel pe tot parcursul traseelor educative ROMSILVA.
  2. b) deșeurile vor fi evacuate în locuri special amenajate; Fiecare grup sau vizitator își va evacua deșeurile în locurile special amenajate.