Látogatási szabályok

A ROMSILVA oktatási/tematikus útvonalaira való belépés és látogatás szabályai

Jelen szabályzat megállapítja a ROMSILVA tanösvények látogatóira vonatkozó magatartási és biztonsági szabályokat. A ROMSILVA oktatási útvonalain az Ön felelősségére utazhat, a jelen szabályzat elolvasásával és megértésével. A tantestület és a csoportvezető köteles gondoskodni arról, hogy a tanuló és/vagy kiskorú betartsa a magatartási és biztonsági szabályokat. A ROMSILVA tanösvények bejárása és látogatása csak a tanösvénylátogatási szabályok betartásával, jelen Szabályzat szerint történik. A ROMSILVA oktatási útvonalain a február-júniusi időszakban, a „Más iskola” és a „Zöld Hét” országos programok megvalósításához kapcsolódó időszakban csak előzetes bejelentkezés alapján, oktatói kísérettel és a a látogatási jegy alapján, ahol észlelik. Az oktatói útvonal adminisztrátora az időjárási viszonyoktól és az útvonal megvalósíthatóságától függően a látogatók biztonságára tekintettel korlátozhatja az útvonalhoz való hozzáférést a már tervezett látogatással rendelkező csoportok számára is.

Diákcsoportok és/vagy kiskorúak belépése csak kísérővel, illetve tanárral vagy törvényes gondviselővel lehetséges. Ne térj le a megjelölt útvonalról! A ROMSILVA tanösvények látogatása csak a tanösvény kijelölt és körülhatárolt területén engedélyezett. Az oktatási útvonalaktól való eltérés (a ROMSILVA jelű útvonalak elhagyása) nem megengedett, kivéve a feladatukat ellátó erdészeti személyzetet, akik a ROMSILVA által felhatalmazott személyek járőröznek, az útvonal adminisztrátora és a Salvamont közszolgálat tagjai által felszabadított delegációkkal. járőrözés, mentés vagy edzés során. Tilos fát, facsemetét, hajtást kivágni, letörni, gyökeréből eltávolítani, valamint a természeti jelenségek miatt eltört vagy kidöntötteket menedékház, létesítmény stb. építése céljából eltulajdonítani. A vadon élő állatok (emlősök, madarak, hüllők, rovarok stb.) nem táplálják és nem zavarják természetes környezetüket; A természet nyugalmát megzavarni tilos! Ha házi kedvencekkel, főleg kutyával, macskával tartunk, ügyeljünk arra, hogy ne maradjanak szabadon! (az ő biztonságuk és a vadon élő állatok biztonsága érdekében egyaránt) A turistaútvonalakon motoros járművek behajtása tilos (kivételt képeznek a közúttal átfedő szektorok). A hangberendezések kötelesek betartani a törvényileg megengedett zajszintet a hatályos jogszabályok szerint. Szigorúan tilos a ROMSILVA oktatási/tematikus útvonalakon található információs táblákat, jelzőtáblákat, táblákat, oszlopokat, jelzőtáblákat megsemmisíteni vagy lerontani. A ROMSILVA tanösvények területén padok, kukák, egyéb építmények, létesítmények lealacsonyítása tilos. A ROMSILVA tanösvényeken a tűzgyújtás az alábbiak szerint szabályozott: a) az erdőben tüzet gyújtani tilos a tanút teljes időtartama alatt. Grillezők használata nem megengedett. A tűzmegelőzési és oltási szabályokat be kell tartani;

  1. b) tilos a fák gyökereinek kivágása, törése, kihúzása, valamint a természeti jelenségek által kivágottak, bokrok tűzzel történő felhasználása. A ROMSILVA oktatási útvonalain a hulladékkezelés szabályozása az alábbiak szerint történik: a) tilos a ROMSILVA oktatási útvonalakon mindenféle hulladék elhagyása és/vagy elégetése. b) a hulladékot speciálisan kialakított helyeken helyezik el; Minden csoport vagy látogató külön erre a célra kialakított helyekre dobja el a hulladékát.